Move       

Name:

Email:

Avonturenpark van Eau d'Heure, nabij Charleroi

Verkoopsvoorwaarden

Intern reglement

Welkom in het Parc Alsace Aventure van Breitenbach, op het Massief van "Champ du Feu".

 

Verkoopsvoorwaarden


Algemene voorwaarden voor particulieren en groepen :

De verkoop van een ingangskaart tot het Parc Alsace Aventure is toegestaan voor elke persoon die een goede morele en fysieke gezondheid heeft, die niet aan hoogtevrees lijdt en die niet onder invloed is van alcohol, drugs of medicamenten die zijn gedrag en oplettendheid kunnen beïnvloeden.

Het Parc Alsace Aventure heeft het recht elke persoon in het bezit van een ingangskaart, maar die de veiligheidsregels niet naleeft of die door zijn gedrag de andere deelnemers stoort, verplichten het park te verlaten.

Elke persoon aanwezig in het park moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.

De deelnemer beslist zelf of hij zich in staat voelt om de activiteit te doen. Geen enkele terugbetaling is mogelijk in geval van een onderbreking van het parcours indien de deelnemer dit zelf beslist, voor eender welke reden.

De prijzen worden vermeld in euros, taksen inbegrepen. Deze prijs is geldig voor een activiteit van 4 opeenvolgende uren. Na deze termijn is de deelnemer verplicht het materiaal dat hem overhandigd werd terug te geven. Indien deze termijn overschreden wordt geldt een supplement van 7 euros per uur. De prijs moet cash geregeld worden in de onthaalchalet om een ingangskaart te ontvangen. Vrijwillige beschadiging van het materiaal wordt aan de deelnemer of verantwoordelijke volwassene gefactureerd.

Wijziging of annulatie van de activiteit door het Parc Arbre Aventure :

Het Parc Alsace Aventure heeft het recht het park te sluiten bij slechte weersomstandigheden. De annulatie of wijziging van een activiteit die aan de gang is, vooral wegens te slechte weersomstandigheden, geeft het park het recht de activiteit te verplaatsen naar een andere datum of de som van het betaalde voorschot om te ruilen tegen ingangskaarten. Deze regel is enkel geldig indien de activiteit minder dan 1u.30 duurde.

Geen enkele financiële terugbetaling is mogelijk. In geval van regen of storm die het park nochtans niet verplicht te sluiten, is de klant verantwoordelijk voor zijn beslissing om al dan niet in de bomen te klimmen. In dit geval kan geen enkele terubetaling vereist worden, zelfs niet indien de activiteit minder dan 1u.30 duurde.

Voor eender welke andere redenen (uitsluiting, geen toelating tot het park, uitsluiting wegens het niet naleven van de veiligheidsregels, gevaarlijk gedrag, enz…) kan eveneens geen enkele terugbetaling vereist worden, noch cash, noch via ingangskaarten.

 

Bijzondere voorwaarden voor groepen, bedrijven, verenigingen,... :

De prijzen worden vermeld in euros, taksen inbegrepen, beha lve voor bedrijven en verenigingen die een btw nummer hebben; in dit geval zijn de taksen niet inbegrepen..

Het volledige bedrag van de activiteit wordt gerekend op basis van het vermelde aantal deelnemers op de dag van de activiteit. Een aanpassing hiervan is mogelijk tussen het Parc Arbre Aventure en de klant om het juiste aantal deelnemers te factureren. De klant moet zelf deze aanvraag indienen. Het juiste aantal deelnemers wordt vastgelegd ten laatste 72 uren voor de datum van de activiteit.

De dag van de activiteit wordt een supplement van 5% maximum ten opzichte van de grootte van de groep aanvaard. Elke persoon boven dit maximum en afwezig de dag van de activiteit wordt gefactureerd.

Enkel de prijs die op de conventie vermeld wordt is geldig voor de activiteit. De reservering is effectief na ontvangst van het voorschot.

 

De betalingstermijnen voor groepen zijn de volgende :

  • Bedrag naargelang de gek ozen formule, uncashed controle voor uw aankomst.
  • Het saldo moet gestort worden de dag van uw aankomst in het park.

De betalingen voor de ingangskaarten gebeuren op bestelling.

De annulatie of wijziging van een activiteit voor een groep door de klant, voor eender welke redenen, wordt gefactureerd op basis van de datum waarop deze annulatie of wijziging gebeurd :

Van 30 tot 21 dagen ervoor : het behouden van het voorschot van 150,00 € ¤.

Van 20 tot 11 dagen : 30% van het totale bedrag, taksen niet inbegrepen.

Van 10 tot 3 dagen : 50% van het totale bedrag, taksen niet inbegrepen.

Minder dan 3 dagen : 80% van het totale bedrag, taksen niet inbegrepen.

Niet aanwezigheid : het totale bedrag.

Copyright en auteursrechten : :

Elke persoon die het park bezoekt kan gefotografeerd worden voor commerciële gebruiken.

De toelating tot het park impliceert de volledige aanvaarding van dit intern reglement&nbs p; en ontlast Alsace Aventure tegen eender welke vervolging op het gebied van het gebruik van foto's en copyright.

Informaties voor de toegang tot het Park

 

devenir fan / facebook

Toegangsplan