Privacybeleid

In beginsel kan toegang tot de op of via de site beschikbare informatie worden verkregen zonder dat persoonsgegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres, enz. moeten worden verstrekt.

Bij wijze van uitzondering is het mogelijk dat voor het verkrijgen van aanvullende diensten (verzoek om informatie, reservering, ledenruimte, abonnement op een nieuwsbrief, enz.) de gebruiker om persoonlijke informatie, met name contactgegevens, wordt gevraagd. In dat geval wordt de gebruiker vooraf op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat :

Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die bij het verzamelen ervan zijn aangegeven.
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien om de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fouten erin te corrigeren. Daartoe kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, wiens gegevens hieronder staan vermeld.
De regionale overheid verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Gegevensbeheerder

Elk verzoek of elke vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site kan worden gericht aan het postadres dat op de site is aangegeven, of per e-mail aan [email protected].

Gebruik van browserinformatie voor statistische doeleinden

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens
het IP-adres dat aan u is toegewezen wanneer u verbinding maakt;
de datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt
de geraadpleegde bladzijden;
het type browser dat wordt gebruikt;
het platform en/of het besturingssysteem dat op de PC is geïnstalleerd;
de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de site te vinden.

Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site te meten en om verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan deze website af en toe gebruik maken van "cookies".

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer. Deze cookie kan bij een volgend bezoek aan dezelfde website worden teruggehaald. De cookie kan niet worden gelezen door een andere website dan die welke hem heeft aangemaakt. De site gebruikt cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, zodat u niet bij elk bezoek aan onze site dezelfde toetsaanslagen hoeft te herhalen.

De meeste cookies werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Geen ervan bevat informatie die het mogelijk zou maken telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te nemen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer een "cookie" wordt aangemaakt of dat wordt voorkomen dat ze worden opgeslagen.